Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd | Forte Hoppa till innehåll

Populärvetenskaplig läsning i nya Forte Magasin

Publikation Nya Forte Magasin är ett forskningsmagasin med populärvetenskaplig läsning om den forskning vi finansierar. I detta nummer lyfter vi frågor om tillit till samhällets institutioner, förutsättningar för framtidens äldreomsorg, det nya digitala vårdlandskapet och arbetsvillkoren för en ny generation sjuksköterskor. Du får läsa om dagens forskning för framtidens välfärd – och mycket mer.

Läs mer

Populärvetenskaplig läsning om Forte-finansierad forskning

Visa mer

Sidfot