Forskning i korthet är en serie publikationer från Forte som kort beskriver kunskapsläget inom ett utvalt samhällsrelevant område. Varje publikation tas fram av en grupp forskare och samhällsföreträdare och granskas av minst en utomstående forskare.

 • Forskning i korthet: Segregation – vad menas och hur mäts den?

  Forskning i korthet #9: Segregation – vad menas och hur mäts den?

  Sedan början av 1990-talet märks en ökande segregation i många regioner i landet. Den segregation vi ser är dubbel, både inkomstmässig och etnisk. Det finns en stor mängd kunskap om segregation, men fortfarande återstår många frågetecken att räta ut.

  Publicerad: 2017

  Läs mer
 • Forskning i korthet: Ångest och depression hos äldre

  Forskning i korthet #8: Ångest och depression hos äldre

  I Sverige lider runt 150 000 personer över 65 år av depression. Förekomsten av ångestsyndrom i samma åldersgrupp brukar anges till mellan 6 och 12 procent. Men inom psykiatriforskningen och vården är psykiskt sjuka äldre ofta en bortglömd grupp.

  Publicerad: 2017

  Läs mer
 • Forskning i korthet: Mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Forskning i korthet #7: Mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem, vars omfattning är svår att uppskatta. Men konsekvenserna för den utsatta kvinnan och för barnen är mycket allvarliga. Denna Forskning i korthet ger en kort överblick av kunskapsläget inom området.

  Publicerad: 2016

  Läs mer
 • Forskning i korthet: Problemet självmord

  Forskning i korthet #6: Problemet självmord

  600 av 10 000 vuxna i Sverige har under år 2013 tänkt på självmord, 100 av 10 000 har gjort försök att ta sitt liv och 1,6 av 10 000 har genomfört ett självmord. I detta nummer av forskning i korthet presenterar författarna forskning om självmord.

  Publicerad: 2015

  Läs mer
 • Forskning i korthet: Brukarmedverkan

  Forskning i korthet #5: Brukarmedverkan

  Under senare år har brukarmedverkan uppmärksammats alltmer som en viktig del av forskningen. I detta nummer av forskning i korthet presenterar författarna forskning med och om brukarmedverkan.

  Publicerad: 2015

  Läs mer