I ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma hittar du information om alla dina pågående bidrag. Där kan du också göra förfrågningar om ändringar som gäller dina bidrag. Från och med 2017 hanteras även den ekonomiska och vetenskapliga återrapporteringen via Prisma.

Ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma

Du som har ett pågående bidrag från Forte behöver ett konto i ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma. Information om hur du skapar ett konto i Prisma hittar du under sidan ”Ansökan”.

Du hittar informationen om dina pågående bidrag på sidan ”Bidrag”, under fliken ”Ansökningar och bidrag” i Prisma. Om du inte kan se dina beviljade bidrag i Prisma, läs mer under ”Hantering av bidrag” här nedan.

Hantering av bidrag

I Prisma kan du följa och hantera dina pågående bidrag, bland annat genom olika typer av förfrågningar. Till exempel kan du göra förfrågningar om att förlänga din dispositionstid, byta projektledare och medelsförvaltare, avsluta projektet i förtid eller byta hemvist.

Om du inte ser ditt pågående bidrag i Prisma

Kan du inte hitta information om ditt pågående bidrag i Prisma måste du kontakta Prismas support. Skicka med information om vilken e-postadress som du har knutet till ditt konto i Prisma, samt uppgifter om bidragets medelsförvaltare, finansiär och diarienummer. Vi kan då koppla ihop ditt konto med ditt bidrag så att du kan se de på sidan ”Ansökningar och bidrag”.

Återrapportering

Forskare som har fått bidrag genom Forte ska under projektets gång återrapportera till Forte. Vilka rapporter som ska skickas in skiljer sig mellan olika utlysningar och bidragsformer. Från och med våren 2017 hanteras den ekonomiska och vetenskapliga återrapporteringen via Prisma.