• Olika typer av bidrag

  Forte erbjuder ett antal olika typer av bidrag, så kallade bidragsformer. Vissa av bidragsformerna söker du en gång om året, medan andra går att söka löpande. När ett bidrag är öppet för ansökan publicerar vi en utlysning här på vår webbplats. Vem som kan söka finansiering varierar mellan olika bidragsformer och utlysningar. Information om vem som är behörig att ansöka hittar du i beskrivningen av varje utlysning. Läs mer om de olika bidragsformerna för att hitta den som passar just ditt projekt.

 • Skicka in en ansökan

  För att skicka in en ansökan till Forte använder du ansökningssystemet Prisma. Det är Forte, Formas och Vetenskapsrådets gemensamma ansöknings- och granskningssystem. I Prisma kan du med ett enda konto hantera ansökningar till alla tre forskningsråd. För att göra en ansökan måste du skapa ett personligt konto. På länken nedan hittar du instruktioner för att skapa ett konto och skicka in din ansökan i Prisma.

 • Bedömning och beslut

  När du har skickat in din ansökan till Forte lämnas den över till våra beredningsgrupper och externa sakkunniga för granskning. Beredningsgrupperna består av ledande forskare och företrädare för våra ansvarsområden, hälsa, arbetsliv och välfärd. I gruppen ingår även allmänföreträdare som bevakar allmänintresset och samhällsrelevansen i forskningsfinansieringen. Utifrån deras bedömning är det sedan Fortes styrelse och kansli som tar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas.

 • Pågående bidrag

  Du som har blivit beviljad finansiering genom Forte hittar information om alla dina pågående bidrag i ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma. Där kan du även göra förfrågningar om ändringar som gäller dina bidrag. Under projektets gång ska du också återrapportera till Forte. Information om vad som gäller för just ditt projekt hittar du i ditt bidragsbeslut.

 • Publicering och tillgänglighet

  Resultaten av offentligt finansierad forskning ska vara tillgängliga för alla. Därför ställer Forte krav på att de forskare vi finansierar ska publicera sina resultat med open access, alltså att de ska göras öppet tillgängliga på internet. För att ytterligare offentliggöra och kommunicera den forskning vi finansierar är vi också anslutna till databasen SweCRIS. Det är en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som drivs av Vetenskapsrådet.