Projektkatalogen är för närvarande stängd, men vi arbetar aktivt för att lansera en ny projektkatalog så snart som möjligt.

I april 2016 gjorde Forte en konvertering från det gamla ansöknings- och ärendehanteringssystem eKlara, till det nya systemet Prisma. Det är i dagsläget inte möjligt att via Prisma inhämta den information som krävs för Fortes projektkatalog, men vi arbetar aktivt för att så snart som möjligt lansera en ny sökbar projektdatabas.

Hur hittar jag information om Forte-finansierad forskning?

Forte publicerar information om alla våra beviljade projekt- och programbidrag samt Forte-centra i databasen SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som drivs av Vetenskapsrådet. Där hittar du bland annat information om utlysningen, uppgifter om projektet och medverkande forskare, samt information om de beslut som tagits om ansökan.

Har du ytterligare frågor angående vilka projekt vi finansierar, kontakta oss på forte@forte.se.