På denna sida hittar du information om utlysningar som öppnar inom kort hos Forte. Information om vilka utlysningar som är öppna just nu hittar du under sidan aktuella utlysningar.

Arbetslivsforskning 2017

Inom kort öppnar Forte en utlysning av medel inom arbetslivsområdet. Utlysningen sker inom ramen för det nationella forskningsprogrammet om arbetslivsforskning, som inrättats av regeringen. Totalt avsätts 60 miljoner kronor för tre år. Utlysningen kommer att gälla 3-åriga projektbidrag och 2-åriga postdokstöd. Läs mer »

Gästforskarbidrag 2017

I mitten av augusti 2017 öppnar årets utlysning av gästforskarbidrag. Syftet med gästforskarbidraget är att underlätta kontakter, erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan svenska och utländska forskarmiljöer, samt att underlätta karriärutveckling för unga forskare. Gästforskarbidraget delas ut för maximalt 6 månader. Maximalt uppgår beloppet till 500 000 kr. Läs mer »

Konferensbidrag 2017

I mitten av augusti 2017 öppnar årets utlysning av konferensbidrag. Konferensbidraget avser stöd för att genomföra internationella konferenser med svensk organisation som värd. Syftet är bland annat att underlätta erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt att bidra till att svensk forskning sprids internationellt. Bidraget kan som regel bara svara för en liten del av den totala kostnaden för konferensen. Maximalt uppgår bidragsbeloppet till 300 000 kr. Läs mer »