På denna sida hittar du information om utlysningar som öppnar inom kort hos Forte. Information om vilka utlysningar som är öppna just nu hittar du under sidan aktuella utlysningar.

Bidrag för internationalisering och mobilitet mellan Sverige och Sydafrika 2017

I början av juli 2017 öppnar den tredje och sista utlysningen inom programmet South Africa-Sweden Research Cooperation. Programmet erbjuder treåriga bidrag för att stärka internationaliseringen och mobiliteten i samarbetsprojekt mellan forskare i Sverige och Sydafrika. Preliminärt öppningsdatum är 3 juli 2017. Utlysningens svenska del kommer att stänga den 15 september 2017. Läs mer »

Gästforskarbidrag 2017

I mitten av augusti 2017 öppnar årets utlysning av gästforskarbidrag. Syftet med gästforskarbidraget är att underlätta kontakter, erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan svenska och utländska forskarmiljöer, samt att underlätta karriärutveckling för unga forskare. Gästforskarbidraget delas ut för maximalt 6 månader. Maximalt uppgår beloppet till 500 000 kr. Läs mer »

Konferensbidrag 2017

I mitten av augusti 2017 öppnar årets utlysning av konferensbidrag. Konferensbidraget avser stöd för att genomföra internationella konferenser med svensk organisation som värd. Syftet är bland annat att underlätta erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt att bidra till att svensk forskning sprids internationellt. Bidraget kan som regel bara svara för en liten del av den totala kostnaden för konferensen. Maximalt uppgår bidragsbeloppet till 300 000 kr. Läs mer »