På denna sida hittar du information om utlysningar som öppnar inom kort hos Forte. Information om vilka utlysningar som är öppna just nu hittar du under sidan aktuella utlysningar.

Forskning om åldrande och hälsa

Den 6 april 2017 öppnar Forte en utlysning av treåriga projektbidrag inom området åldrande och hälsa. Sista ansökningsdag är den 18 maj 2017. Ansökningsprocessen sker i ett steg med fullständig projektansökan. Då ansökningarna kommer att granskas av internationella experter är det viktigt att din ansökan skickas in på engelska. Läs mer »

Forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Den 6 april 2017 öppnar Forte en utlysning av treåriga projektbidrag inom området alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). Sista ansökningsdag är den 18 maj 2017. Ansökningsprocessen sker i ett steg med fullständig projektansökan. Då ansökningarna kommer att granskas av internationella experter är det viktigt att din ansökan skickas in på engelska. Läs mer »

Årliga öppna utlysningen 2017 – steg 2/fullständig ansökan

Den 6 april 2017 öppnar steg 2 i utlysningen för projektbidrag och juniorforskarbidrag. Utlysningen är öppen för forskare vars projektskiss blivit accepterad i steg 1. Dessa får möjlighet att skicka in en fullständig ansökan i steg 2. Den fullständiga ansökan ska skickas in senast i maj. Läs mer »