Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med uppgift att initiera och bedriva socialvetenskaplig forskning inom alkohol- och drogområdet.

På senare år har SoRADs forskningsområde breddats och har nu även kommit att inkludera tobak och spel. Verksamheten startade 1999 och är förlagd till den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

SoRAD är ett tvärvetenskapligt centrum för nationellt och internationellt samarbete med uppgift att stimulera nätverksbyggande och kunskapsutbyte mellan olika forskningsdiscipliner. Centret har tar regelbundet emot gästforskare. Utbyte sker med en rad olika aktörer i form av nätverk, konferenser, seminarier och projekt, bland annat driver SoRAD det egna nätverket Sonad.

Anslag till Forte-centrum: 5 miljoner kronor per år.
Centrumföreståndare är Jenny Cisneros Örnberg, jenny.cisneros@sorad.su.se.
Mer information finns på: www.sorad.su.se.