AgeCap är en tvärvetenskapligt centrumbildning för samarbete mellan fem forskargrupper från olika discipliner vid Göteborgs universitet. Det gemensamma målet är att möjliggöra äldre personers kapabilitet: Individens förmåga att utföra handlingar för att nå mål han eller hon har anledning att värdesätta.

AgeCap är ett centrum som består av drygt 100 forskare och forskningspersonal från fem olika discipliner.

  • Neuropsychiatric Epidemiology Research Group (EPINEP)
  • Adult Development and Aging Research Group (ADA-Gero)
  • Frail Elderly Support Research Group (FRESH)
  • Labour Market Exit and Living Conditions in Old Age (LEXLIV)
  • Neurochemistry Research Group (NeuroChem)

Forskare från psykiatri, psykologi, sociologi, neurovetenskap och hälsovård kommer att samarbeta i syftet att utföra multidisciplinära studier och utbildningsaktiviteter relaterade till förmågor hos äldre.

Den samlade kunskapen inom centrat kommer ha bred tillämpning från politiskt beslutsfattande till individuellt välmående. Centrat kommer även att fostra unga forskare i multidisciplinär äldreforskning.

Anslag till Forte-centrum: 5 miljoner kronor per år (2014–2022).

Centrumföreståndare är Ingmar Skoog. Mer information om AgeCap finns på agecap.gu.se.