Regeringen kan via remisser be myndigheter, organisationer och andra remissinstanser att yttra sig över ett förslag. Här publicerar vi Fortes remissvar för 2015 och 2016.

Justerad indikator för vetenskaplig produktion och citeringar. Besvarat 2016-10-05

Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet. Besvarat 2016-06-23

Trygghet och-attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29). Besvarat 2016-06-17

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna (Ds 2016:8). Besvarat 2016-05-31

Långtidsutredningen 2015 (SOU 2015:104). Besvarat 2016-04-27

Bostäder att bo kvar i – Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer (SOU 2015:85). Besvarat 2016-02-29

Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48). Besvarat 2016-01-22

Rapport ”Research quality evaluation in Sweden – FOKUS”. Besvarat 2016-01-11

Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet (SOU 2015:56). Besvarat 2015-12-21

Myndighetsdatalag (SOU 2015:39). Besvarat 2015-11-20

Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32). Besvarat 2015-10-16

Systematiska jämförelser – för lärande i staten (SOU 2015:36). Besvarat 2015-08-28

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). Besvarat 2015-08-17

Utredningen om Matchningsanställningar (A 2014:D). Besvarat 2015-06-29

För kvalitet – Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17). Besvarat 2015-06-18

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) > Näringsdepartements dnr N2015/2421/IF. Besvarat 2015-06-08

Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7). Besvarat 2015-06-02

Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel. Besvarat 2015-05-18

Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45). Besvarat 2015-01-28