Sedan Forte startade COFAS år 2009 har ett 60-tal forskare fått bidrag genom programmet. Här hittar du presentationer av COFAS Fellows, forskare som finansierats genom COFAS, och om deras forskningsprojekt.

Vi uppdaterar listan med presentationer löpande. Presentationerna är på engelska.

Forte Outgoing International Postdoc fellowships (FOIP)

Elin Naurin (PDF)

Gisela Priebe (PDF)

Hannah Grankvist (PDF)

Helena Falkenberg (PDF)

Helena Hildenwall (PDF)

Henrik Källberg (PDF)

Isabel Goicela (PDF)

Johan von Essen (PDF)

Jonas Sjölander (PDF)

Kalle Grill (PDF)

Karin Jensen (PDF)

Lena Lid Falkman (PDF)

Maja Sager (PDF)

Malin Wass (PDF)

Marek Meristo (PDF)

Martin Eklund (PDF)

Olalekan A. Uthman (PDF)

Patrik Wennberg (PDF)

Petter Ljungman (PDF)

Stephen Lawoko (PDF)

Ladda ner samtliga presentationer (PDF)

Forte Incoming International Postdoc fellowships (FIIP)

Bakhtiar Mohammad-Hossain (PDF)

Bozena I Mierzejewska (PDF)

Chiara Ruffa (PDF)

Divya Srinivasan (PDF)

Getahun Bero Bedada (PDF)

Jan Mewes (PDF)

Maarten Van Zalk (PDF)

Melissa Park (PDF)

Tanja Hillberg (PDF)

Thomas U. Grund (PDF)

Tim Ziermans (PDF)

Zoe Nikolaidou (PDF)

Ladda ner samtliga presentationer (PDF)