I en ny vetenskaplig kunskapsöversikt som Forte fått i uppdrag av regeringen att genomföra presenteras sambanden mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning. På seminariet som ägde rum den 16 april 2015 inledde Annika Strandhäll, Socialförsäkringsminister och efter det presenterade Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, rapporten.

Rapporten visar bland annat på vetenskapliga samband vad gäller arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning samt vilka de är. Rapporten pekar på vilka riskfaktorer som finns i arbetslivet och vilket vetenskapligt underlag som finns för åtgärder efter en sjukskrivning som
orsakats av psykisk ohälsa.

Rapporten behandlar också arbetsplatsens betydelse för att medarbetaren ska komma tillbaka i arbete på ett bra sätt. Även vilka vetenskapligt dokumenterade friskfaktorer som finns inom arbetslivet framgår. Det handlar om sådana faktorer som kan minska risken för psykisk ohälsa och som bör användas i det förebyggande arbetet.

Seminariet avslutades med en paneldebatt modererad av Laura Hartman, chef för avdelningen analys och prognos, Försäkringskassan.

Medverkande i panelen:
Irene Wennemo, Statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet
Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet
Henrietta Stein, avdelningsdirektör, Rehabilitering till arbete, Arbetsförmedlingen
Hugo Westerlund, professor och föreståndare, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
Ewa Ställdal, generaldirektör, Forte