JPI MYBL Conference 2016 erbjuder en plattform för att diskutera den nuvarande situationen, framsteg och lösningar relaterat till demografiska förändringar, med särskilt fokus på hälsa och åldrande.

JPI More Years Better Lives (MYBL) är ett gemensamt initiativ mellan 15 europeiska länder samt Israel och Kanada, som syftar till att samordna och samarbeta om forskningssatsningar relaterade till samhällsutmaningar till följd av demografiska förändringar.

Målet med JPI MYBL Conference 2016 är att presentera forskning som initierats av JPI MBYL samt att utbyta erfarenheter och ”best practice” från europeiska och icke-europeiska länder. Det kommer att finnas möjligheter till diskussion, rundabordssamtal och nätverkande.

Att delta i konferensen är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. De första 200 deltagarna som registrerar sig kommer att accepteras. Observera att en avgift tillkommer för deltagare som deltar på middagen den 1 december.

Konferensen äger rum under två dagar. Konferenslokalen är rullstolsanpassad.

Läs mer