Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem, vars omfattning är svår att uppskatta. Men konsekvenserna för den utsatta kvinnan och för barnen är mycket allvarliga. Vilken kunskap finns om våldets omfattning, orsaker och konsekvenser? Vilka insatser kan användas för att förebygga och behandla? Och vilken forskning saknas?

Den 6 december bjuder Forte in till ett frukostseminarium om mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Seminariet tar sin utgångspunkt i den nya kunskapsöversikten Forskning i korthet #7, som lanseras under seminariet. I den presenteras aktuell forskning på området, vilken kunskap som saknas och vilka åtgärder som behövs.

Seminariet pågår från klockan 8:00 – 9:00.
Kaffe och smörgås serveras från klockan 07:30.

Programmet uppdateras löpande.

Medverkande

  • Margareta Hydén, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet och författare till Forskning i korthet #7
  • Zozan Inci, ordförande för Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
  • Lena Holmstedt, inspektör/gruppchef, Sektionen för brott i nära relation, Polisområde Stockholm Syd, Polismyndigheten
  • Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen
  • Carina Ohlsson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
  • Ethel Forsberg, generaldirektör på Forte (moderator)

Anmälan

Sista anmälningsdag för detta seminarium har passerat.