Ångest och depression är vanligt bland äldre, men diskuteras mindre än andra typer av sjukdomar, som till exempel demens. Detta trots att depression är vanligare bland äldre än demenssjukdomar, och ofta leder till svåra konsekvenser. Inom vården är äldre med psykiska sjukdomar ofta en bortglömd grupp och den hjälp som erbjuds varierar många gånger beroende på vart i landet man bor.

Den 7 mars är du varmt välkommen till frukostseminarium om den nya kunskapsöversikten Forskning i korthet: Ångest och depression hos äldre. I den presenteras aktuell forskning på området, vilken kunskap som saknas och vilka insatser som är nödvändiga.

Seminariet pågår från klockan 8:00 – 9:30.
Kaffe och smörgås serveras från klockan 07:30.

Medverkande

  • Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare, Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen (moderator)
  • Ingmar Skoog, författare till Forskning i korthet #8, professor vid Göteborgs universitet samt föreståndare för Fortecentrum AgeCap
  • Maj Rom, projektchef, Avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Kerstin Evelius, nationell samordnare inom området psykisk hälsa
  • Christina Tallberg, ordförande i PRO
  • Ethel Forsberg, generaldirektör på Forte

Anmälan

Att delta på seminariet är kostnadsfritt, men kräver föranmälan. Sista dag för anmälan är den 28 februari.

Till anmälan