Sedan flera år tillbaka är Forte medarrangör till Forskartorget på Bokmässan i Göteborg. Forskartorget är en arena för kunskapsspridning, där forskare och besökare möts för att dela med sig av kunskap och erfarenheter.

Tillsammans med universitet, högskolor, stiftelser, myndigheter, organisationer och bokförlag presenterar vi ett fullmatat program på torget i September. Forte arrangerar det egna seminariet ”Så påverkas hälsan av att bli befordrad” den 22 september.

Fortes seminarium på Forskartorget

Så påverkas hälsan av att bli befordrad

Vad händer när kvinnor och män blir befordrade – hur påverkas deras hälsa? Finns det skillnader i mans- och kvinnodominerade yrken? Många kvinnliga chefer upplever mer stress än sina manliga kolleger. Vad behöver göras för att vända trenden?

Tid: 22 september 14.05–14.35
Medverkande: Anna Nyberg, med. dr, Stressforskningsinstitutet
Plats: Monter B05:72, Bokmässan 2016, Göteborg