Vill du vara med och utveckla äldres livskvalitet i internationellt samarbete? Den 21 februari bjuder Forte, tillsammans med Vinnova, in till ett informationsmöte om utlysningen  ”Åldrande – miljö och digitalisering”.

JPI More Years Better Life (MYBL) är en samverkan mellan ett flertal länder om forskning och innovation för att möta samhällets utmaningar och möjligheter till följd av demografiförändringar med en växande andel äldre personer i vår befolkning.

Inom programmet görs satsningar där akademi, små och medelstora företag samt offentlig sektor kan söka finansiering. Det kan exempelvis röra hälsa, välfärdsfrågor och en åldrande befolkning, utbildning och lärande, arbete och produktivitet, stadsplanering till migration.

Utlysningen ”Åldrande – miljö och digitalisering” öppnade i början på januari och stänger den 3 april 2017. Den syftar till att stödja projekt som strävar efter att hitta sätt på vilka hälsa och välbefinnande hos äldre människor stöds och främjas genom utformningen av den sociala och fysiska miljön. Projekt ska vara kopplade till möjligheter att lära och utnyttja teknik.

Vår befolkning blir äldre och äldre. Samtidigt sker en snabb teknisk utveckling som skapar möjligheter för nya lösningar i livsmiljön. Målet med satsningen är att stödja tvärvetenskapliga samarbetsprojekt som ökar kunskapen om hur ny teknik och smarta lösningar kan introduceras för att bidra till öka äldres hälsa och välbefinnande.

Informationsmötet hålls den 21 februari från 9.30 till 11.00. Kaffe och registrering från 9.00.

Mötet kommer även att webbsändas och du kan följa mötet via Vinnovas webbplats.

Till anmälan